Söka medlemskap

Fyll i formuläret nedan betala in medlemsavgiften på Plusgiro 838 92 67 – 9. Som enskild medlem betalar du 150 kr.Familj medlemsskap 200 kr. Glöm inte att skriv vem som betalar!